Dat er op deze unieke plek straks 37 grote en luxe woningen kunnen worden gebouwd is het resultaat vanuit een Ruimte voor Ruimte-regeling. Deze regeling is in 2003 in het leven geroepen en houdt in dat in ruil voor de sloop van kassen of agrarische bedrijfsgebouwen in het buitengebied, de gemeente kan toestaan dat op diezelfde of op een andere locatie binnen de gemeente één of meerdere woningen worden gebouwd.

De kwaliteit van de polder verbetert

Dit geldt dus ook voor Landgoed de Eendragt, want op deze locatie vond glastuinbouw plaats. De kassen zijn onlangs verwijderd en hiervoor in de plaats komen de villa’s van Landgoed de Eendragt. Er verdwijnt bovendien meer glasoppervlak aan kassen dan dat er ingevuld gaat worden met woningen. Hiermee verbetert de kwaliteit van de polder en wordt het nog groener.

Intensieve samenwerking maakt het Landgoed mogelijk

In het complexe proces om op deze prachtige locatie tot woningbouw te komen is intensief samengewerkt door de tuinders, de ontwikkelaar, de gemeente Zuidplas, de provincie Zuid-Holland en het recreatieschap Rottemeren. Alle partijen zijn blij dat in dit gebied nu een unieke woonwijk gecreëerd kan worden waar 37 gezinnen straks met heel veel plezier kunnen gaan wonen.